Provregler

Sammanfattning

Eftersöksgrenarna

Unghundklass (10-24månader)

- Släpspår på fågel i skog 100m Man få spåra med lina men hunden ska även då, bära tillbaka bytet till start plats och göra en avlämning till föraren.

- Vattenarbetet fågel kastas från land

Öppenklass

- Släpspår på fågel i skog 200m

- Vattenarbetet med skott och kast 40-60m bort och fågel ska landa dold i vass.

Elitklass

- Släpspår på räv i skog 200m ( eller viltet ska ha en vikt minst 3 och högst 7kg)

- Vattenarbetet - Fågel läggs i vattnat utan att hunden ser och föraren dirigerar ut hunden. Hunden gå upp i Elit om den klarar ett 1 pris i öppen.

Poängskalan är max 10 i vardera gren och räknas sedan med i fältbetyget. Efter avklarade eftersöksgrenar få hunden starta på fältprov.

Fältarbete & apport

Hunden ska provas som stående fågelhund parvis på levande fågel som ripa, fält- eller skogsfågel. Provet ska efterlikna en jakt.

Unghundsklass (10-24månader)

I denna klass värderas arbetsvilja, jaktlust och goda jaktanlag högt och brister i dressyren påverkar inte nämnvärt. Men hunden måste visa ett sök och stå för fågel, avancera på kommando och vara hyfsat lugn i skott (fågeln behöver ej fällas). Efter detta moment görs en kast apport med skott.

Öppenklass

Hunden anses i denna klass vara en "färdig jagthund". Hunden ska söka fågel med fart och vidd och stå för fågel, avancera på kommando och vara lugn i skott och där efter apportera fågeln till föraren. Om ej fågel fälls görs en kastapport.

Elitklass

Som Öppenklass men med petigare bedömning.

För att komma upp i denna klass krävs att man går till en 8 i fält betyg eller att man går till en 7 på fält 2 gånger med första pris.

Stånd på fasan på Långtora september 2013.

Fältarbete Koefficient 10 max 100 poäng

Vattenarbete Koefficient 5 max 50 poäng

Släpspårsarbete Koefficient 3 max 30 poäng

Appportarbete Koefficient 2 max20 poäng

Summa 200 poäng

Viltspårregler_2007.pdf

Anlagsklass (blodspår) från 9 månader. 600m spåret ska ligga mellan 2-5 timmar.

När man klarat Anlagsprovet får man gå upp till

Öppenklass. 600m spår ska ligga mellan 12 och 24h med skott 100-150m före spårslut och 15m framför hunden. Hunden ska sättas eller läggas vid skottet och sedan fortsätta spåra. Linan ska vara 10m i både klasserna och det ska vara minst 5 meter mellan hund och förare. Vizslan kan nu mera bli viltspårschampion från och med 2014 och då krävs 2 första pris.

UTSTÄLLNINGSREGLER.doc

Ungerska Vizslans utställnings krav:

Exellent (röttband) HP-Herders pris till delas en lovande unghund. Cert kan bara delas ut om hunden är jaktmeriterad och med det menas att den gått till pris på jaktprov. Om hunden har ett tredje pris kan den samla tre cert men blir inte Champion förrän lägst ett 1:a pris i öppenklass till delats. Om hunden inte är jaktmeriterad elle uppnått sina tre cert får hunden CK i stället för Cert.

Very good

Good lägsta merit för att uppfylla Vorsteh klubbens avels mål. Det krävs även ett andra pris på fält för att uppfylla målen.