Novas föräldrar

Vadoca Mikor & Frida-Elanor

FRIDA (Eva Kits Nilssons bild)

MIKOR

Csatarkai Almos / Mikors far Huvigas Benni / Fridas far

(Eva Kits Nilssons bild)