Farahs föräldrar

Jumbo z Pufiho parku and Gala Istropolis Kincse

Info om parningen

Jumbo bor nu i Sydafrika efter det att han inte hade mer att prestera i Slovakien. Heda (Gala) ägs av Martina Braunerova och bor utan för Bratislava.