Csákós föräldrar

Vadoca Irion & Frida-Elanor

Brun (Vadoca Irion)

Frida

(Eva Kits Nilssons bild)