Parning Firka & Nívós

Ninja 1år

HD-B & ED-0

HD-A & ED-0

Dessa två hundar har både 4 i egenskaps siffror på fält från de jaktprov de deltagit på. Båda har 1:a pris i Unghunds klass och har stort frimodigt sök och mycket jaktlust. Båda hundarna används i praktiskt jakt och jagat i skog, fjäll och fält. Båda hundarna är utställda med Excellent i jaktklass och Nívós har även två cert.

Klicka på vardera hund för att läsa mer om föräldrarna.

Den 31/12 började Ninja löpa och parades 13-16/1 2018.

Ninja är dräktig valpar väntas kring den 16 Mars.

Valparna föddes den 15/3 2018 och det blev 5 tikar & 4 hanar.

Parningen uppfyller Vorsteh klubbens avelsmål!

Inavels graden beräknad 8 generationer kommer att ligga mycket lågt på: 1.423%