Olebjörks Ötödik Ösa

Málna, Ösa "Jaga" och Farah Juli 2012

Mamma Málna, Ösa "Jaga" och mormor Farah

Augusti 2012

Ösa "Jaga" Juli 2012

Augusti 2012

Ösa "Jaga" har varit på har jakt. 2011

Första höst jakten 2011

Ösa "Jaga"
Ösa "Jaga" Juli 2012

Bad 2011

Augusti 2012

T3 20/5 2011

8 veckor