Olebjörks Ötödik Örsi

Rebecka, Maria, Alice, Ola, Saga med "Ösi"
Örsi oktober 2011

2012-01-07 Bruksgrenarna i Ukl 8 på vatten och 9 på spår.

Domare Lennart Karlsson

Röntgad 2014-01-31 HD-B och ED ua (0)

Örsi
T2 / Örsi