Olebjörks Ötödik Örömteli

"Tara" på andjakt december 2011

Patrik, Albin, Camilla med "Tara" (Örömteli)
Örömteli "Tara" Juli 2012

Patrik, Oliver & Camilla

Olebjörks Ötödik Örömteli "Tara" HD Gard B, armbåge ED 1

"Tara" Augusti 2011
"Tara" Augusti 2011

"Tara" 5 månader gammal vattenapporterar mås och kommer tillbaka från sitt första släpspår.

Örömteli "Tara" hösten 2012

Hösten 2012