Olebjörks Erint

September 2012

Sanna

Uppsala

September 2012

Bilder

HD-A

Under hösten 2012 går "Dimma" till ett andra pris på fält. (spår 10,

vatten 10, apport 9 och fält 6)

31/9 2009 Första pris på utställning i Unghunds klass.

6/12 2001 Andra pris på utställning i Junior klass

September 2012
September 2012
September 2012
September 2012
September 2012