Olebjörks Kennel föder upp Ungersk Vizsla för jakt, samt eftersträvar att bibehålla rasens sociala temperament och funktionella exteriör. Mycket arbete har lagts ned på att importera hundar med goda jaktanlag från Europa och att noga välja friska hundar som jagar till avel. Målet är att föda upp Vizslor med mycket jaktlust som även håller exteriört.

Valparna föddes sen 18/7

Uppdaterades 23/7 2020

Karin Olebjörk, Lövsta 30, Sofieberg, 153 95 Järna, Sweden +46707774474 karin@olebjork.se

Copyright©

2019