Novas föräldrar

Vadoca Mikor & Frida-Elanor 

FRIDA (Eva Kits Nilssons bild)MIKOR