Csákós föräldrar

Vadoca Irion & Frida-Elanor 

Brun (Vadoca Irion) Frida

(Eva Kits Nilssons bild)