Busvizslans Cimbora Csákó

15/02 2005 - 25/12 2016

J SE VV-15 SE VV-14 WW-2010 Busvizslans Cimbora Csákó
S21508/200515/5 2011 Bild av Erika Elsjan

Csákó är "godkänd" avelshund med HD-B, fyra cert,
62cm hög, godkänt viltspår, 2:a & 3:e pris på jaktprov i
Ökl och har Världvinnar titel 2010.