Nyheter

2017
13/1 Olebjörks Kilencedik Isidor klarade anlagsprovet i blodspår.

15/3 Ninja och Nivos valpar föds. 5 tikar och 4 hanar. Alla är tingade.