Olebjörks Ötödik Ösa


Málna, Ösa "Jaga" och Farah Juli 2012
Mamma Málna, Ösa "Jaga" och mormor Farah
Augusti 2012

Ösa "Jaga" Juli 2012
Augusti 2012