Olebjörks Erint


 
September 2012

 

Sanna

Uppsala

 

September 2012

Bilder

HD-A

 Under hösten 2012 går "Dimma" till ett andra pris på fält. (spår 10,

vatten 10, apport 9 och fält 6)

31/9 2009  Första pris på utställning i Unghunds klass.

6/12 2001 Andra pris på utställning i Junior klass