Olebjörks Hetedik GalagonyaSE43453/2013
Den 24/6 2013 föddes Galagonya.
HD-B & ED-0


Den 24/6 2013 föddes Galagonya. Hennes föräldrar är
J Olebjörks Érint & J Olebjörks Ötödik Özséb. När Galagonya var 2 veckor fick hon en infektion under de oöppnade ögonlocket. Hennes öga gick inte att rädda utan när hon var 4,5 vecka blev det tunget att operera bort hennes ena öga. Galagonya kommer att stanna kvar hos oss och vi har stora förväntningar på henne.

12 veckor
4 månader